Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 έχει ξεκινήσει.