Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 έχει λήξει.

 

 

 

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Πολιτική»
έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και
Ελεγκτική»
έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Δημόσια Ελεγκτική»
έχει λήξει.