Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 έχει ξεκινήσει.