Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 έχει λήξει.

 

 

 

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Δημόσια Ελεγκτική»
έχει λήξει.