Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 έχει ξεκινήσει.