Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει ξεκινήσει

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακδημαϊκό έτος 2020-21 έχει ξεκινήσει.

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων 2020-21
για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2020-21
για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»