Χρημ/κή Ανάλυση & Πολιτική, Δημ. Ελεγκτική: Aιτήσεις έως 16/09/2019

Για τις ειδίκευσεις «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» και «Δημόσια Ελεγκτική»
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ισχύει έως 16/09/2019.