Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος αιτήσεων

Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος αιτήσεων για τις ειδικεύσεις
«Δημόσια Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων 2020-21
για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» έχει λήξει.