Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει λήξει

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακδημαϊκό έτος 2019/20 έχει λήξει.

 

 

 

Η υποβολή Υποψηφιοτήτων 2019-20
για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» έχει λήξει

Η υποβολή υποψηφιοτήτων 2019-20
για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» έχει λήξει

Η υποβολή υποψηφιοτήτων 2019-20 για την ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» έχει λήξει