Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει ολοκληρωθεί.

 

 

 

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» έχει λήξει.

Η υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση
«Δημόσια Ελεγκτική»
έχει λήξει.