Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτελεί το ένα από τα δύο Τμήματα στα οποία έχει διασπαστεί το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με το οποίο είχαμε συνεργασία από το 1998.

Η μακρόχρονη συνεργασία μας έχει εμπλουτίσει το πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενα της ειδικότητας των Καθηγητών του συγκεκριμένου Τμήματος του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα:

  • Αφορά τη διδασκαλία αντικείμενων που καλύπτουν το πεδίο της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, όπως αναλογιστικά μαθηματικά, ανάλυση κινδύνου, στατιστική, οικονομετρία με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά.
  • Αφορά τη διοίκηση του προγράμματος. Η συνεργασία συμβάλλει στη διοικητική σταθερότητα του μεταπτυχιακού μας που έχει εξελιχθεί μέσα από συνεχείς ανανεώσεις και προσαρμογές στο μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο.
  • Περιλαμβάνει 2 υποτροφίες για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής», σε απόφοιτους του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με βάση τον βαθμό πτυχίου.
  • Αμοιβαίες επισκέψεις και σεμινάρια των μελών των δύο Τμημάτων.
  • http://www.actuar.aegean.gr