Β' κύκλος αιτήσεων: Προθεσμία υποβολής έως 30/07/2019
Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για την ειδίκευση του ΠΜΣ
«Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»
με τίτλο

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Στοιχεία υποψηφίου 


Πανεπιστημιακές σπουδέςΠρώτο πτυχίο (απαραίτητο)

Τίτλος σπουδών


Δεύτερο πτυχίο

Τίτλος σπουδών


Τρίτο πτυχίο

Τίτλος σπουδών


Γλωσσικές γνώσειςΓλώσσα Πιστοποιητικό γνώσης και βαθμός Έτος απόκτησης


GMAT

 


GRE

 


Εργασιακή εμπειρίαΠερίοδος

Περίοδος 2

Περίοδος 3
Διακρίσεις - Βραβεία
Πτυχιακές - Διπλωματικές εργασίες – Διατριβές
Δραστηριότητες


Επιπρόσθετα


Συστατικές επιστολέςΠρώτη Συστατική

Δεύτερη Συστατική
ΔικαιολογητικάΤα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να αποστείλετε είναι:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου,
  2. Αναλυτική βαθμολογία,
  3. Τίτλοι Ξένων Γλωσσών,
  4. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές βάσει υποδείγματος που υπάρχει στην ανακοίνωση της προκήρυξης,
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας,
  6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,
  7. Επιστολή στην οποία να περιγράφετε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  8. GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση.

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία κ.λπ.), πρέπει να αποστείλετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητάς σας, πατώντας παρακάτω στην ''Επιλογή αρχείου''.
Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορείτε να τα αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscfingro[at]econ.uoa.gr.
Σε κάθε περίπτωση, τα προς αποστολή δικαιολογητικά σας θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε ένα ενιαίο αρχείο PDF ή σε ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar ή .7z, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτησή σας.
Το αρχείο που θα αποστείλετε μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 15ΜΒ!Αποδοχή όρων υποβολής αίτησηςΜε την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσω είναι πλήρη και αληθή.
Τέλος, γνωρίζω και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπως αυτοί αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, σας καλούμε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.