Συνεργασίες

Το ΔΠΜΣ συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

Το ΔΠΜΣ συνεργάζεται με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αποτελεί το ένα από τα δύο Τμήματα στα οποία έχει διασπαστεί το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το οποίο είχαμε συνεργασία από το 1998.

Η συνεργασία αφορά τη διοίκηση του προγράμματος και τη διδασκαλία αντικείμενων που καλύπτουν κυρίως το πεδίο της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής.

 

 

Το ΔΠΜΣ συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

 

 

 

 

Το ΔΠΜΣ συνεργάζεται με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

Ειδικότερα στην ειδίκευση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική”, στο πλαίσιο της συνεργασίας διοργανώνονται διάφορα workshops, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα το Πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει την αναγνώριση διδακτικών ενοτήτων για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered Accountants (ACA).

Για την αναγνώριση modules του ACA πατήστε εδώ