Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

10 Λόγοι για να επιλέξω την «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

 

1. Θα αποκτήσω ένα μεταπτυχιακό τίτλο από ένα πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους και αναγνωρισιμότητας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 

2. Η ειδίκευση αυτή λειτουργεί από το 1996, με προσαρμογές ανάλογες με την επιστημονική πρόοδο και τις ανάγκες και συγκυρίες της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Τα χρηματοοικονομικά συνδέονται μ’ ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων για τη λειτουργία της οικονομίας και την οικονομική πολιτική.

 

3. Διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές που διαθέτουν και επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και την οικονομική πολιτική. Εκτός των καθηγητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ διδάσκουν και καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

4. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος απορροφώνται με γρήγορους ρυθμούς από την αγορά εργασίας, ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

 

5. Οι γνώσεις που θα αποκτήσω είναι εξειδικευμένες στα χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά ταυτόχρονα δεν με εγκλωβίζουν σε αποκλειστική απασχόληση στο στενό χρηματοοικονομικό κλάδο.

 

6. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδόν καθημερινή παρακολούθηση-διδασκαλία, εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα. Εκτός από τον κορμό 6 μαθημάτων, που είναι υποχρεωτικά, μπορώ να επιλέξω άλλα 6 (ή άλλα 4, μαζί με την διπλωματική εργασία) από ένα κατάλογο επιλογών.

 

7. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, διαμορφώνει συμπεριφορές, ανοίγει ορίζοντες, δημιουργεί σχέσεις ανθρώπινες, διδάσκει επαγγελματισμό, συντελώντας στη διαμόρφωση μίας δυναμικής, προσαρμοστικής και ορθολογικά σκεπτόμενης προσωπικότητας.

 

8. Θα αποκτήσω το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων, ώστε, αν επιθυμώ, να συνεχίσω τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο.

 

9. Σε σχέση με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών, τα τέλη φοίτησης παραμένουν ανταγωνιστικά, 4.800 ευρώ.

 

10. Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα, ή, το μερικής φοίτησης (part time) που διαρκεί έως 6 εξάμηνα.

Ο Σκοπός του προγράμματος της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής είναι

 

Η προετοιμασία των φοιτητών του για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών.

Η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική απευθύνεται

 

Ειδικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων.

Γενικά, σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εντρυφήσουν στη θεωρία και την πρακτική της χρηματοοικονομικής.

σε στελέχη του ιδιωτικού, ή, του δημοσίου τομέα, που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη χρηματοοικονομική και να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος μερικής φοίτησης (part time), που διαρκεί έως 6 εξάμηνα.

«Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.800€ και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου».

Τα μαθήματα διεξάγονται:

 

Ευριπίδου 14, 4ος όροφος και σε άλλα κτίρια και υποδομές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
απογεύματα, μετά τις 5:00μ.μ., τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

Την κύρια ευθύνη της διδασκαλίας έχουν τα μέλη Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής διδάσκονται και από καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Α΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική – Οικονομετρία

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι

 • Μικροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική

 • Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική

 • Εργαστήριο Στατιστικής – Οικονομετρίας

 

Β΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 • Οικονομική Πολιτική

 

Επιλέγονται, επίσης, ως μαθήματα επιλογής δύο από τα ακόλουθα:

 • Χρηματοοικονομικές Αγορές

 • Μικροοικονομική της Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης

 • Αναλογιστικά Πρότυπα

 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία – Χρονοσειρές για Οικονομολόγους

 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

Επιλέγονται ως μαθήματα επιλογής δύο μαθήματα από τα ακόλουθα και η διπλωματική εργασία ή τέσσερα μαθήματα από τα ακόλουθα:

 • Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών Κεφαλαίου και Τραπεζών

 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους

 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα

 • Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς

 • Αποτίμηση Παραγώγων και Διαχείριση Κινδύνων

 • Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής:

 • Στρατηγική και Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τα δύο μαθήματα  ελεύθερης επιλογής δεν είναι υποχρεωτικά και η βαθμολογία τους δεν προσμετράται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Οι φοιτητές που τα παρακολουθούν εξετάζονται, βαθμολογούνται και λαβαίνουν βεβαίωση παρακολούθησης εφ’ όσον το επιθυμούν. Επίσης, όπου κρίνεται αναγκαίο, προστίθενται φροντιστηριακές ώρες διδασκαλίας.

 

Κάθε μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες.

Tο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται σε επίπεδο διοίκησης και εκπαίδευσης, στη συγκεκριμένη ειδίκευση.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ έχει την διοικητική ευθύνη καθώς και την κύρια ευθύνη διδασκαλίας του Προγράμματος.

Τραπεζικό σύστημα, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, διεθνείς οργανισμοί.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο επαγγελματικό πεδίο καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων των αποφοίτων του, από το 1996.

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από το site του προγράμματος.

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν και επίσης ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Δύο συστατικές επιστολές.

Πίνακας μαθημάτων και βαθμολογίας από προηγούμενες σπουδές.

Συμπληρωμένη αίτηση.

Πτυχίο και βαθμός πτυχίου

Προσωπική συνέντευξη
Πρόσθετα προσόντα όπως εργασιακή εμπειρία, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών ή πτυχία, GMAT, συμμετοχή σε σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, γνώσεις Η/Υ.

τηλ.: 210 3689805
email: mscfingro[at]econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.