Χαιρετισμός Διευθυντή

                                                                                                                                            Δεκέμβριος 2022

Αγαπητοί μας φίλοι, φίλες, φοιτητές και φοιτήτριες,

 

σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού μας προγράμματος που λειτουργεί ανελλιπώς από το 1994, έχοντας διαγράψει μία αξιοσημείωτη ιστορική πορεία. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες αξιόλογοι επιστήμονες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί που στελεχώνουν μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων, οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου, τράπεζες, υπουργεία, πανεπιστήμια, εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διεθνείς οργανισμούς, ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Οι αιτήσεις του προγράμματος είναι ανοικτές και για τις τρεις ειδικεύσεις:

 

  1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

  2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

  3. Δημόσια Ελεγκτική

 

Στη νέα ιστοσελίδα μας, που συνεχώς θα αναμορφώνουμε, θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τα δίδακτρα, την διαδικασία και τις προθεσμίες των αιτήσεων, τις υποτροφίες, τους διδάσκοντες, τον κανονισμό σπουδών, καθώς και πληροφορίες που χρειάζεστε ανά κατεύθυνση.

 

Πριν ξεκινήσετε την περιήγηση θα ήθελα να περιγράψω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος, που αφορούν την εξέλιξή του, από το 1994 έως σήμερα. Θεωρώ ότι κάποιος που ενδιαφέρεται για μία οποιαδήποτε ειδίκευσή του Προγράμματος, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα βασικά γνωρίσματα του είναι τα παρακάτω:

 

1. ο συνδυασμός της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής μέσω της ανάλυσης εργαλείων, πρακτικών, τεχνικών και προτάσεων πολιτικής.

 

2. το Πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με προεξάρχοντες, κατά τις διάφορες φάσεις ανάπτυξής του, διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες που παράλληλα με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, είχαν συσσωρεύσει εμπειρίες από τη θητεία τους σε θέσεις ευθύνης του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα όπως υπουργεία, τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, παραγωγικές μονάδες, διεθνείς οργανισμούς.

 

3. η δυναμική εξέλιξη στον χρόνο. Το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι κατευθύνσεις προσαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν την πρόοδο της επιστήμης στα συγκεκριμένα πεδία, τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, την διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ζήτηση εκ μέρους των φοιτητών για συγκεκριμένα αντικείμενα καθώς και την έλλειψη ενδιαφέροντος για άλλα.

 

4. οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς. Οι πιο σημαντικές που διαρκούν μέχρι σήμερα είναι:

 

  • το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αποτελεί το ένα από τα δύο Τμήματα στα οποία έχει διασπαστεί το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με το οποίο είχαμε συνεργασία από το 1998. Η συνεργασία αφορά αφ’ ενός τη διοίκηση του προγράμματος και αφ’ ετέρου τη διδασκαλία αντικείμενων που καλύπτουν κυρίως το πεδίο της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, όπως αναλογιστικά μαθηματικά, ανάλυση κινδύνου, στατιστική, οικονομετρία με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά.

 

  • το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Η συνεργασία με το ΣΟΕΛ, που διαρκεί από το 2005, εξειδικεύεται στην ανάθεση διδασκαλίας συγκεκριμένων αντικειμένων της ελεγκτικής και λογιστικής  σε έμπειρους επαγγελματίες και εξειδικευμένους επιστήμονες που προτείνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Επίσης οι κάτοχοι του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η συνεργασία με το ΣΟΕΛ πρόβαλε τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα του Προγράμματος και εδραίωσε την καταξίωσή του στον επαγγελματικό  χώρο της ελεγκτικής-λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Ανέδειξε δε τις κατευθύνσεις της Εφαρμοσμένης Λογιστικής Ελεγκτικής και της Δημόσιας Ελεγκτικής σε κορυφαίες επιλογές μεταξύ των υποψηφίων, σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

  • το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Συνεργασία στο επίπεδο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αναγνώρισης διδακτικών ενοτήτων για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου (ACA, Association of Chartered Accountants).

 

Θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία επαγγελματικών φορέων και πανεπιστημίων αποτελεί ένα καινοτόμο σχήμα που ενισχύει τις διασυνδέσεις του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και γενικότερα προωθεί την ώσμωση μεταξύ θεωρίας και πράξης καθώς ενσωματώνει στο πρόγραμμα διδασκαλίας την πολύτιμη πείρα των επαγγελματιών. Ταυτόχρονα ενισχύει το κύρος του αποκτώμενου τίτλου στην αγορά εργασίας. Επίσης δίνει κίνητρο για έρευνα σε πρακτικές εφαρμογές. Σ’ αυτό το είδος της σύμπραξης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ είναι πρωτοπόρο στην Ελλάδα.

 

Τέλος, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα ή κάποια ειδίκευση που σας ενδιαφέρει. Στείλτε μας email, τηλεφωνήστε μας  ή επισκεφθείτε μας.

 

Δότσης Γεώργιος

gdotsis[at]econ.uoa.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διευθυντής του ΔΠΜΣ ”Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική”