Η συνεργασία με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) αφορά:

 

• εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερώσεις και διαλέξεις.

 

• αναγνώριση διδακτικών ενοτήτων για την απόκτηση του διεθνώς  αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Associate Chartered Accountant (ACA) του ΙCAEW. Η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική συνεπάγεται και κατοχύρωση σε 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν στην απόκτηση του ACA. Οι κάτοχοι του ACA με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία μπορούν να γίνουν Fellow Chartered Accountants.

 

https://www.icaew.com