Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει λήξει

Η συνεργασία με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) αφορά:

 

• εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερώσεις και διαλέξεις.

 

• αναγνώριση διδακτικών ενοτήτων για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered Accountants (ACA) του  ΙCAEW. Η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική συνεπάγεται και κατοχύρωση  12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα  που οδηγούν στην απόκτηση του ACA.

 

https://www.icaew.com