Η συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), χρονολογείται από το 2005. Περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

 

την συνεργασία σε επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πρόγραμμα των ειδικεύσεων Εφαρμοσμένης Λογιστικής Ελεγκτικής και Δημόσιας Ελεγκτικής. Η διδασκαλία ορισμένων εξειδικευμένων αντικειμένων της λογιστικής και ελεγκτικής ανατίθεται σε διακεκριμένους, έμπειρους επιστήμονες του κλάδου, που προτείνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

 

Επίσης, οι φοιτητές μας που αποκτούν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, εφ’ όσον  παράλληλα λαμβάνουν με επιτυχία μέρος στις επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

 

Η συνεργασία με το ΣΟΕΛ τονίζει τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα του Προγράμματος αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ του Προγράμματος και της αγοράς εργασίας. Έχει συμβάλλει  στην καταξίωσή του στον επαγγελματικό  χώρο της ελεγκτικής, της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής. Ανέδειξε δε τις κατευθύνσεις της «Εφαρμοσμένης Λογιστικής Ελεγκτικής» και της «Δημόσιας Ελεγκτικής» σε κορυφαίες επιλογές μεταξύ των υποψηφίων, σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

https://www.soel.gr