Σκοπός

Το Διιυδρυματικό ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της εφαρμοσμένης οικονομικής όπως η χρηματοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με την πολιτική, η λογιστική και ελεγκτική των επιχειρήσεων και η ελεγκτική του δημόσιου τομέα. Το συνεκτικό υπόβαθρο των τριών κατευθύνσεων του ΔΠΜΣ είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας σε μικρο- και μακροοικονομικό επίπεδο με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και λογιστικής του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

 

Το ΔΠΜΣ προετοιμάζει τους φοιτητές του για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα στοχεύει στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.