Διδάσκοντες

Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ

Από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Αιγαίου

Από το «Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Άλλοι συνεργάτες μας, διδάκτορες του ΤΟΕ

Άλλοι συνεργάτες μας, υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΟΕ

Εξωτερικοί συνεργάτες, εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα αντικείμενα

 

  • Πρόδρομος Βλάμης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

  • Μπατσίλας Νικόλαος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων