Ανακοίνωση

Πιστοποιητικά τίτλων σπουδών μέσω gov.gr

“Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εφαρμόζοντας το νόμο 4957/2022 (άρθρο 290), παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση πιστοποιητικών σπουδών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (https://ptyxia.gov.gr/).

Παρέχονται στοιχεία για τους τίτλους σπουδών αποφοίτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας, ενώ ανήκετε στις ενεργές κατηγορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Δημιουργία ηλεκτρονικής επισημείωσης της Χάγης.

Με το Άρθρο 64 του Νόμου 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91/13.04.2023), τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ Gov.gr), κατά το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (e Apostille).

Η επισημείωση e Apostille πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ Gov.gr) και αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση της σφραγίδας της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της
5ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε με τον εθνικό Νόμο 1497/1984 (Α’ 188).”