Συχνές Ερωτήσεις

1. Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση; Μέχρι πότε;

Για την Ειδίκευση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική”: Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022.

Για τις Ειδικεύσεις “Δημόσια Ελεγκτική” και “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική”: Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Ο  κύκλος αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει ξεκινήσει.

3. Ποια ειδίκευση να επιλέξω;

Επιλέγω την κατεύθυνση που μου ταιριάζει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μου, το υπόβαθρο γνώσεων που διαθέτω και κυρίως το επαγγελματικό πεδίο μέσα στο οποίο θέλω να ενταχθώ.

 

Θα επιλέξω την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

 • αν προέρχομαι από τμήμα οικονομικής επιστήμης, ή διοίκησης επιχειρήσεων, ή λογιστικής, ή μαθηματικό, ή από τμήμα πολυτεχνείου. Επίσης μπορώ να παρακολουθήσω αυτήν την κατεύθυνση αν προέρχομαι από τμήμα κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ή και ακόμη και νομικής.

 • Αυτήν την κατεύθυνση θα προτιμήσω αν θέλω να εργαστώ στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον τραπεζικό κλάδο, σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, σε θεσμικούς επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρίες, ή, σε διεθνείς οργανισμούς.

 • Αυτήν την κατεύθυνση θα προτιμήσω αν ήδη εργάζομαι στον χρηματοοικονομικό τομέα ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και θέλω να διευρύνω τις γνώσεις μου στα χρηματοοικονομικά και να ενισχύσω το επαγγελματικό μου προφίλ.

 • Επίσης αν θέλω να αποκτήσω ένα στέρεο, θεωρητικό υπόβαθρο στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά και σκοπεύω να συνεχίσω τις σπουδές μου σε διδακτορικό επίπεδο, θα επιλέξω την «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

 

Θα επιλέξω την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική Ελεγκτική»

 • αν προέρχομαι από τμήμα οικονομικής επιστήμης, ή διοίκησης επιχειρήσεων, ή λογιστικής, ή μαθηματικό, ή, από τμήμα πολυτεχνείου. Επίσης μπορώ να παρακολουθήσω αυτήν την κατεύθυνση αν προέρχομαι από τμήμα κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ή και ακόμη και νομικής, κατανοώντας ότι η προσπάθεια που θα καταβάλλω θα είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή που θα καταβάλει ένας απόφοιτος τμήματος λογιστικής.

 • αν στοχεύω να κάνω καριέρα ως ορκωτός ελεγκτής- λογιστής.

 • διότι μπορώ να ολοκληρώσω τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, εφ’ όσον παράλληλα λαμβάνω μέρος επιτυχώς στις επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

 • διότι παράλληλα με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και εφ’ όσον εξεταστώ επιτυχώς στις επαγγελματικές εξετάσεις ορισμένων αντικειμένων, θα έχω κατοχυρώσει τα 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered Accountants (ACA) του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ΙCAEW).

 • αν επιθυμώ να αναλάβω θέση ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων ή οργανισμών.

 • αν έχω πάθος, αγάπη και μεράκι για την ελεγκτική και τη λογιστική.

 • αν είμαι ήδη ορκωτός ελεγκτής λογιστής και επιθυμώ να αποκτήσω πανεπιστημιακό τίτλο. Μέσω της συνεργασίας με το ΣΟΕΛ θα παρακολουθήσω και θα εξεταστώ μόνο σε ορισμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.

 • την κατεύθυνση θα προτιμήσω αν στοχεύω να εργαστώ σε ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες, στο χρηματοοικονομικό τομέα επιχειρήσεων, σε οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

 

Θα επιλέξω την ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική»

 • αν εργάζομαι ήδη σε κάποιο φορέα του Δημοσίου τομέα, σε τμήμα ή υπηρεσία που έχει σχέση με οικονομικά θέματα: Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Ένοπλες Δυνάμεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.α.)

 • αν θέλω να μάθω να μάθω να εφαρμόζω τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, των οποίων η σταδιακή εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 • αν είμαι ήδη απασχολημένος στο Δημόσιο Τομέα και θέλω να αποκτήσω ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους μου: γνώση και εφαρμογή των Δ.Λ.Π.Δ.Τ. και Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Ταυτόχρονα θα αποκτήσω ένα μοναδικά εξειδικευμένο μεταπτυχιακό τίτλο, έχοντας καταβάλει πολύ ανταγωνιστικά δίδακτρα.

 • αν είμαι εργαζόμενος με ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια. Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Για τις ανάγκες των μαθημάτων χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης. Μέρος της διδασκαλίας προσφέρεται εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

 • αν είμαι εργαζόμενος και κατοικώ εκτός Αθήνας. Δεδομένου ότι τα δια ζώσης μαθήματα διεξάγονται μόνο Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα, με μία διανυκτέρευση ανά εβδομάδα στην Αθήνα.

 • αν είμαι πτυχιούχος και στοχεύω να εργαστώ σε φορέα του Δημοσίου, ή σε φορέα που συνεργάζεται με το δημόσιο. Η γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου θα μου προσδώσει μοναδικό πλεονέκτημα, πέραν της απόκτησης του τυπικού προσόντος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

5. Πού μπορώ να απασχοληθώ μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου;

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής» μπορούν να απασχοληθούν

 

σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, σε θεσμικούς επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρίες, αγορές παραγώγων, σε διεθνείς οργανισμούς.

 

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική» μπορούν να απασχοληθούν

 

σε ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες, στον χρηματοοικονομικό τομέα επιχειρήσεων, σε οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

 

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Δημόσια Ελεγκτική»

 

συνήθως, ήδη, απασχολούνται ή επιθυμούν να αποκτήσουν σχέση εργασίας ή συνεργασία με τον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πανεπιστήμια, Ένοπλες Δυνάμεις, Ανεξάρτητες Αρχές, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς κ.α.

7. Υπάρχει η δυνατότητα για παρακολούθηση του προγράμματος part-time;

Για την «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»: το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης (part time) που διαρκεί έως 6 εξάμηνα.

 

Η ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική» προσφέρεται μόνο ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full time) και διαρκεί 4 εξάμηνα.

 

Η ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης, αλλά προσφέρεται ως πρόγραμμα part time που διαρκεί 4 εξάμηνα.

9. Ποια είναι τα τέλη φοίτησης ανά ειδίκευση;

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 4.800€ για τις ειδικεύσεις “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική” και “Δημόσια Ελεγκτική”, και στο ποσό των 7.400€  για την ειδίκευση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική”.

 

Για την τελευταία ειδίκευση και ειδικά για τους κατόχους τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, το ύψος των διδάκτρων έχει αναπροσαρμοστεί συνολικά σε 3.300€.

11. Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα της ειδίκευσης “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική” ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

 

Για τις ειδικεύσεις “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” και «Δημόσια Ελεγκτική» τα μαθήματα ξεκινούν, με ένα προπαρασκευαστικό κύκλο μαθημάτων, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

2. Η αίτησή μου και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται on line;

Η αίτηση συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσα στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη. Μαζί με την αίτηση, αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf και μόνο.

 

Έχω τη δυνατότητα να αποστείλω τα δικαιολογητικά έγγραφα και μετά την υποβολή της αίτησης το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf και μόνο, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

Για την «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»: mscfingro[at]econ.uoa.gr
Για την «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»: mscfinacc[at]econ.uoa.gr
Για την «Δημόσια Ελεγκτική»: mscpubaud[at]econ.uoa.gr

4. Δίδονται υποτροφίες;

Χορηγούνται οι υποτροφίες που ορίζει ο Νόμος 4485/17 για την «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και με βάση τις διευκρινίσεις που δίδονται στην Υπουργική Απόφαση που περιέχεται στο ΦΕΚ Β΄ 3387, Αυγ. 2018.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα απαλλαγής τελών φοίτησης εδώ.

 

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), που έχει την διοίκηση του Προγράμματος, αποφασίζει κάθε έτος για τον αριθμό και το ύψος των υποτροφιών που μπορούν να δοθούν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ειδίκευση με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, τη διαφάνεια και τους πόρους του προγράμματος.

 

Επίσης,  δίδονται δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης, για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική», σε αποφοίτους του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο μέσος όρος του πτυχίου τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 και ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε κάθε εξάμηνο φοίτησής να μην είναι μικρότερος από 6,5.

6. Μπορώ να σπουδάζω και να εργάζομαι;

Τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων διεξάγονται απογεύματα, μετά τις 5:00.

 

Για την «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»: τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα, μετά τις 5:00μ.μ., τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα εντατικό σε ώρες εργασίας και μελέτης. Αν απασχολούμαι σε θέση εργασίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα part time, που μπορεί να απλωθεί έως 6 εξάμηνα.

 

Για την «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική»: τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα, μετά τις 5:00μ.μ., σχεδόν σε καθημερινή βάση και ορισμένα πρωϊνά Σαββάτου. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε 4 εξάμηνα και είναι πλήρους φοίτησης. Αν και είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε ώρες παρακολούθησης και μελέτης, ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών μας εργάζεται καθώς η φύση του αντικειμένου απαιτεί πρακτική εφαρμογή και εμπειρία.

 

Η «Δημόσια Ελεγκτική» απευθύνεται κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, σε εργαζόμενους. Γι’ αυτό, οι διαλέξεις των μαθημάτων διεξάγονται αποκλειστικά Παρασκευή απογευματινές ώρες μετά τις 5:00 και Σάββατο πρωινές ώρες.

8. Με ποια διαδικασία υποβάλλονται τα δίδακτρα;

Tο ύψος των τελών φοίτησης καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις ανάλογες με τα εξάμηνα φοίτησης της ειδίκευσης, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

10. Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Για την ειδίκευση “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική” η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ή έως 6 εξάμηνα μερικής φοίτησης, (part time).

 

Για την ειδίκευση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

 

Για την ειδίκευση “Δημόσια Ελεγκτική” η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ή, 4 εξάμηνα μερικής φοίτησης.