Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών, ή, πολυτεχνικών τμημάτων. Γενικότερα, απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εντρυφήσουν στη θεωρία και την πρακτική της χρηματοοικονομικής. Επίσης, σε στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, που  θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη χρηματοοικονομική και να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Η ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, ή, διοίκησης επιχειρήσεων, ή, λογιστικής, ή, μαθηματικών. Γενικότερα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως  ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων ή οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

 

Η ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» απευθύνεται τόσο σε στελέχη με προϋπηρεσία στον οικονομικό έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα, όσο και σε νέους πτυχιούχους, με παρόμοιο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που ασκούν διοικητικά, ελεγκτικά και όχι μόνο, καθήκοντα στο Δημόσιο Τομέα και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική τους ανέλιξη και η προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Απευθύνεται επίσης σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν να συνεργαστούν ή να απασχοληθούν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς ή φορείς που συνεργάζονται με το δημόσιο όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις.